خدمات

 

روند شروع و ایجاد پروژه


تمامی پروژه‌های تیم دولوپر تم فور در 4 مرحله تکمیل و نهایی می‌شود.


ایده و برنامه‌ریزی پلن
کدنویسی و ایجاد
آزمون و خطا
تحویل پروژه

چه خدماتی پذیرفته می‌شود؟